Grauwe gans - Greylag goose - Anser anser

3649-master.jpg