Kleine karekiet - Eurasian reed warbler - Acrocephalus scirpaceus

Kleinekarekiet220512.jpg