Nijlgans - Egyptian goose - Alopochen aegyptiacus

1280px-Alopochen-aegyptiacus.jpg